Estatuts Toy’n’joy S.Coop


1- Es constitueix la cooperativa Toy’n’Joy S.Coop amb les normes que s’estableixen en
els presents estatuts.

2- La cooperativa tindrà una durada temporal.
3- El domicili social serà en el centre educatiu Ies Berenguer d’Anoia, Carretera
Palma-Alcúdia, s/n, 07300 Inca,Illes Balears.
4. L’àmbit on es realitzaran les seves activitats és en principi a tota l’illa de Mallorca.
5- La cooperativa tindrà com a objecte social:
- Venda de Joguines de segona mà o elaborades amb materials reciclats.
- Animació infantil low-cost per a famílies que no tenen molts de recursos, per tal de
que pugin accedir fàcilment als serveis de la nostra cooperativa.
5- El compromís social i mediambiental dels socis i sòcies promotors/es fa que la
cooperativa es fundi amb la intenció de dur a terme els següents ODS (Objectius de
Desenvolupament Sostenible).
1. Fi de la Pobresa. Les famílies amb menys recursos econòmics podran accedir a
comprar les nostres joguines i a gaudir del nostre servei d’animació.
5. Igualtat de gènere. Intentarem que la nostra plantilla estigui formada per el 50%
d’homes i el 50% per dones. A més, a la nostra tenda no disposarem de cap joguina
que es pugui considerar sexista.
7. Energia assequible i no contaminant. No afavorim la producció de noves joguines, ja
que les nostres estan elaborades amb materials reciclables. A més, promocionem la
venda de joguines de segona mà.
8. Treball decent i creixement econòmic. Donarem treball a la zona on ubicarem la
nostra tenda per afavorir l’economia local.
10. Reducció de les desigualtats. La nostra plantilla estarà formada per treballadors en
risc d’exclusió social sempre que el lloc de feina ho permeti.
12. Producció i consum responsable. Part de les joguines que vendrem al públic
hauran estat fabricades amb productes reciclats.
13. Acció per el clima. A través de l’economia circular, per tal de lluitar contra el canvi
climàtic.
6- L’Assamblea General està formada per tots els socis promotors, els quals han aportat
cada un, el mateix capital, un euro.
7- L’Assamblea General està formada per:

- Gemma González Palou, amb DNI 45699978G
- Alessia Neuhaus Flore, amb DNI 32585595P
- Margalida Aranda Perelló, amb DNI 45879652N
- Llucia Gelabert Garau, amb DNI 48785869K


8- Els càrrecs de la cooperativa queden definits de la següents manera:

- Presidenta: Margalida Aranda Perelló
- Vicepresident: Manuel Pavón Guerrero.
- Secretària: Erika de Cos Estrada
- Tresorera: Gemma González Palou.
- Vocals: Paula Pizà Ramis i Hugo Garrido

9- El Consell rector es responsabilitzarà de la gestió de la cooperativa.
10- El Consell rector està format per:

- Gemma González Palou
- Gabriel Fontcuberta Galindo
- Pau Ferrer Tous

11- La tresorera presentarà els comptes cada 30 dies.
12- En cas de que s’obtingui un excedent, es destinarà íntegrament amb la reinversió
amb la pròpia cooperativa i els seus socis promotors.

Gemma González Palou 
Alessia Neuhaus Flore
Margalida Aranda Perelló 
Llucia Gelabert Garau